TIBCO-GeoAnalytics

Fantastisk “Location Analytics”

Det finns  10,000 – tals olika appar för smartphones som baseras på Geografisk position och för varje dag så skapas det mer och fler applikationer som baseras på just geografisk position.  Ett stort användningsområde för denna typ av lösningar finns inom  konsumtion, logistik och distribution men det finns snart inte ett marknadsområde som inte använder sig av geografisk information i någon form och marknaden bara växer för varje dag som går.

TIBCO GeoAnalytics Builder

TIBCO® GeoAnalytics Builder är en kraftfull lösning som möjligör utveckling av olika typer av geospatial applikationer  och detta med fullt stöd för kartfunktioner som kan anpassas för den konkreta organisationens behov. Lösningen är en molnbaserad Web-Services tjänst som erbjuds utifrån en skalbar platform med hög kapacitet och tillgänglighet. TIBCO GeoAnalytics Builder är byggd för att konsolidera stora datavolymer av statisk och dynamisk information, för att bearbetas utifrån ett geospatial koncept som sedan integreras med olika typ av lösningar för kartproduktion på olika nivåer.

 

diagram-geoanalytics

Skall ni utveckla applikationer med Geografisk position eller Kartfunktion – då måste ni titta på hur TIBCO GeoAnalytics kan förenkla den geospatiala delen av er applikation.

Kontakta oss för mer information över hur ni kan få stöd av TIBCO GeoAnalytics i er applikationsutveckling.