Vinge Free AB är certifierad partner till TIBCO Software för SPOTFIRE. Support och teknisk bistånd utföres enligt “TIBCO Support Terms”.

Vår supporttjänst är öppen på vardagar mellan klockan 09.00 och 16.30.

Vår support kan nås via  telefon +46 706 18 75 72 eller via email. För email använd vänligen nedanstående formulär.

Tillgång till nya versioner och uppdateringar av befintliga görs via kundens eget underhållskonto. I det email som erhölls från TIBCO vid leveransen av licenserna framgår hur man får tillgång till detta konto.

Spotfire Support & Underhåll (Maintenace):

Maintenance Service Levels MAINTENANCE LEVEL Bronze (includes Updates)
Initial Response: Severity 1 & 2: 4 Business Hours
Target Resolution: Severity 1: 48 HoursSeverity 2: 5 DaysSeverity 3: Next Major Release
Authorized Contacts: Unlimited

All Support och underhåll baseras på den specifikation som ges i doumentet “TIBCO Support Terms”. Om ni saknar detta dokument så kan det laddas ner från TIBCO här.

 

För Support och tekniskt bistånd kan Vinge Free AB support tekniker nås via nedanstående formulär:

 

Ditt Namn (måste anges)

Din email adress (måste anges)

Ämne/Rubrik

Dina Frågor