mobile-metrics

 

Ta pulsen, i realtid,  på din verksamhet

 

Marknaden i dag är otroligt konkurrensutsatt och det kräver att vi hela tiden måste vara informerade om dagens situation för att “ligga i framkant”, och denna information måste finnas tillgänglig dygnet runt. Med TIBCO Mobile Metrics kan du när som helt och var som helst får uppdaterade KPI’s i din PC, Mobile och Surfplatta så att du kan kommentera och agera utifrån befintliga resultat. Samtliga KPI’s kan definieras utifrån personer och roller i organisationen vilket innebär att varje belsutsfattare kan agera utifrån sina mål och värden – och detta i realtid. För att underlätta kommunikationen mellan teammedlemmarna finns naturligtvis ett dialogsystem så att gruppen direkt kan kommunicera och agera. Det finns ingen begränsning i vilka datakällor som kan ingår i den globala analysen.

 

Om ni redan har gjort investeringar inom affärsanalys området och har behov av en lösning som kan hjälpa er att distribuera resultatet av era analyser utifrån ett KPI koncept, och detta till hela organisationen, då är Mobile Metrics den rätta lösningen för er. Mobile Metrics kan användas som komplement till alla på marknaden befintliga BI lösningar.

kpi flow

Fördelarna med Spotfire Mobile Metrics

  • Lätt att förstå. Hitta snabbt möjligheter och problemområden.
  • Kan definieras för enskil användare/beslutsfattare eller grupp.
  • Forum för kommentarer i realtid.
  • Total struktur från övergripande resultat ner till enskilt dataelement.
  • Fungerar på dagen plattformar och enheter.

 

Pröva Spotfire Mobile Metrics i din verksamhet

Om ni vill pröva hur Mobile Metrics kan hjälpa er att agera mer agilt och inte minst hur ni i realtid kan följa hur ni arbetar och skapar resultat. I så fall föreslår vi att ni utvärderar Mobile Metrics  eller kontakta oss så hjälper vi Er att komma igång.

Ni kommer att bli förvånade över hur lätt det är!