tibco-spotfire-statistical-services  960x332 white & Flipped

 

Prediktiv förmåga ut i fingerspetsarna – det är vad “TIBCO Spotfire Statistics Services” erbjuder

 

Att tillämpa statistik som utgångsinformation är en mycket viktig del i all analys och genom att  använda sig av  det Eco-system som erbjuds inom TIBCO Spotfire® Statistics Services så får ni en plattform som inte kräver ständig tillgång till statistisk expertis.

Affärsanalytikerna får i denna plattform tillgång till marknadsledande teknik för prediktiv analys som i realtid  förser organisationen med information som för stunden är av intresse för organisationen.

För personer som redan idag arbetar med prediktiv analys och använder sig  av S+ and R ger detta möjlighet att ta nästa steg i sådan analys med en fantastisk visualisering som kan förmedlas över hela organisationen/företaget. Om analyser gjort i SAS samt MATLAB så kan detta också hanteras av plattformen.

Den statistiska plattformen är enkel att implementera då den innehåller ett stort antal fördefinierade modeller för just Prediktiv analys. På mycket kort tid så kan ni snabbt hitta ny information utifrån datakällor som ni tidigare trodde var oanvändbara eller “för gamla” och tillsammans med ny information från dagen operativa system hitta nya möjligheter i er affärsverksamhet.

Plattformen möjliggör att:

– lätt kunna definiera visualisering av resultat kommande från prediktiv analys och detta för hela organisationen.
– Säkerställa av ni arbetar på ett gemensamt sätt och med gemensam struktur
– Hitta meningsfulla mönster i historisk data och “väcka liv” i denna data som underlag för era analyser.
– Göra nya antaganden om trender och budget scenarios eller att bekräfta redan befintlig information.
– Reducera osäkerhetsfaktorer och hantera riskfaktorer för att öka tilltron på de underlag ni använder i er beslutsprocess.
– Skapa underlag för ökad merförsäljning, minska kundomsättningen, och att identifiera bedrägeri/fraud
– Integrera R, S+, SAS, and MATLAB modeller och funktioner med era övriga system

TIBCO har utvecklad en komplett realtids funktionalitet för Open Source språket R och genom att inkludera denna “realtidsmotor” i plattformen så kan man garantera att uppnå den flexibilitet och drisftsäkerhet/stabilisitet som modern affärsverksamhet kräver.