predictive_analytics_v1

 

Prediktiv Analys med TIBCO Spotfire – “Förutse utan att gissa” och utnyttja redan gjorda investeringar i R, S+, SAS® and MATLAB®

 

Den mest efterfrågade informationen finns normalt i data som vi redan har i organisationen och är information som vi lagrat i företagets olika datakällor över lång tid. Om vi bara hanterar denna information på rätt sätt så kommer vi att ha ett väl underbyggt material när vi står inför viktiga vägval inom vår affärsverksamhet.

Prediktiv Analys är basläran när det gäller trend och risk analys och Spotfire är marknadsledande inom detta område genom sitt sätt att arbeta. Prediktiv analys – att dra lärdom av den gemensamma kunskapen som finns i organisationen för att kunna fatta bättre och inte minst rätt beslut för framtiden, har blivit en av de mest intressanta fokus områden för affärsanalytiker och Spotfire har verkligen under lång tid innehaft “ledartröjan” för att göra detta möjligt. Med hjälp av Spotfire kan analytikerna bl.a utvärdera kommande trender och hitta vägar och aktiviteter för att eliminera de risker som finns i all typ av verksamhet. Detta skapar i slutändan underlag för en mer säker beslutsprocess. Oavsett om man utgår från existerande prediktiva modeller från olika applikationer, skapar nya modeller med hjälp av TIBCO Enterprise Runtime for R, R or S+, eller använder Spotfire’s Modellerings verktyg för att skapa nya prediktiva modeller så kommer Spotfire’s prediktiva funktionalitet att snabbt ge ökad kundnytta och förstärka konkurrenskraften.

Om ni arbetar med prediktiv analys så har ni alltid bästa möjliga information som kan hjälpa er hanterar dagens konkurrenssituation och med det har ni också underlag för hur ni kan minimera olika typer av risker som exponeras när omvärlden och affärsklimatet snabbt förändras. Om ni är kompetent inom detta område så kommer ni att vara väl förberedda och har redan kunnat fatta korrigerande beslut innan konkurrenterna har upptäckt vad som hänt.

Om man har förstått den strategiska fördelen med att tillämpa prediktiv analys så ger man företaget möjligheten att vara i ledarposition när förändringar inträffar och att bemöta de risker som dessa förändringar för med sig. Att förutse är ingen dröm – det är en nödvändig verklighet och väl implementerad så är det detsamma som bra affärer!

 

TIBCO Spotfire Statistics Services (TSSS)

– På ett enkelt sätt förmedla relevant och kraftfull prediktiv analys för affäranalytiker.
– Levererar ett komplett Ekosystem för Prediktiv Analys genom integration av kundens befintliga investeringar i R, S+, SAS® and MATLAB®
– Integration mellan Spotfire och verksamhetens egna applikationer
– Förmedlar ”in-database” prediktiv analys genom Teradata Aster – system för stora data mängder = BIG DATA
– Möjliggör bättre och mer effektive beslutsprocess över hela verksamheten

TIBCO Enterprise Runtime för R (TERR)

– Enterprise-klass, R-kompatibel Statistisk plattform
– Driftsätt  och integrera genom Spotfire, TSSS, och kundanpassade applikationer
– Kombinerar det agila i  språket R med den kraft och tillgänglighet som en Enterprise plattform står för.

Spotfire Prediktiva Modellerings verktyg

– Levererar djup prediktiv insikt och kunskap i den information som ni hanterar
– Utvecklar och förstärker er kapacitet för “ad-hoc” analys
– Behöver ingen ”scripting”.