discover_spotfire_960x332 Flipped

 

Accessa din data – Analysera – Upptäck vad du inte visste!

 

Ni använder kanske idag en eller flera traditionella  lösningar för analys och detta kompletterat med något statistiskt paket som tillbehör. Är ni verkligen nöjda med dessa system och tillfredställer dessa alla era behov?
Er lösning kanske innebär att ni i olika faser av analysen exporterar ert material till Microsoft Excel och använder då en mängd onödig tid för att  skapa olika typ av grafer och visualiseringar som ni sedan sänder ut i organisationen via email. Detta sätt är absolut inte ett optimalt och produktivt arbetssätt och tar då en hel del tid och resurser i anspråk som kan användas på ett mer produktivt sätt.

Med hjälp av den funktionalitet som finns i Spotfire så får ni en lösning för alla typer av användare i er organisation och som ger er data en direkt visualiseringsgrad  som kan anpassas för alla typer av behov och användare. Med Spotfire så kan man direkt visualisera, modifiera-simulera och dela ut information så att man så tidigt som möjligt kan hitta alla de möjligheter och risker som man normalt inte ser i traditionella rapporter.

Genom att koppla ihop er data med Spotfire så kan alla användare med rätt behörighet göra behövliga analyser!