TIBCO-Spotfire-Automation 960x332 white & flipped

Utan automation så har ni bara tagit första steget till framgång

Om ni inte har infört automation i  er analysverksamhet så har ni  enbart dagen situation på ert bord. För att kunna dra nytta av historiken  och “se in i framtiden” måste ni automatisera er analysverksamhet på ett sådant sätt att ni får “hela bilden klar för er” när som helst och var som helst.

Automation skall göras enkel men kraftfull

Det hörs idag många olika diskussioner och ideer i hur man skall automatisera sina analyser. Alla är i konkreta behov av en god insikt i hur “man ligger till” och detta normalt i relation till en mängd data som vi vill jämföra oss med. Det gäller både egen  information som information över andra organisationer/konkurrenter eller andra typ av omvärldsfaktorer som kan påverka eller inverka på vår verksamhet. Vi har dessutom behov av att få dessa analyser uppdaterade när som helst så att vi kan ta riktiga och väl underbyggda beslut när det så behövs.  Spotfire Automation Services är precis det som behövs när det gällar att automatisera hela analysprocessen.

Vad är Automation Services?

Automation Services är ett verktyg som används av Spotfire för att bearbeta schemalagad eller process initierade analyser. Verktyget använder Spotfire Plattformen som bas. Några exempel är att bearbeta rapporter enligt ett fördefinierat schema eller att göra ögonblicksanalyser när vissa kriterias har uppnåtts eller initierats av att vissa händelser eller sekvenser har kunnat konstaterats. Spotfire Automation Services är ett mycket bra sätt att automatisera sin analysverksamhet.

Har ni behov av att se över hur ni kan automatisera er Analysverksamhet så bör ni kontakta oss på Vingefree!