TIBCO-Spotfire-Advanced-Data-Services 960 x 332 white & flipped

Få med samtliga företagets datakällor i din Analys utan att investera i stora DataWarehouse lösningar

 

Då organisationen växer och utvecklas så måste också den underliggande it-infrastrukturen förändras på ett sådant sätt att rätt stöd kan ges vid varje tillfälle. Under tidens gång så har ju organisationen säkerligen gjort mycket stora investeringar både i tid och pengar för att implementera – uppgradera och underhålla alla de olika typer av de affärskristiska system företaget använder sig av. Detta innebär ofta att företagets alla datakällor finns utspridda över olika bassystem och att det inte finns någon konkret kommunikation och koppling  mellan dessa källor. Hur skall man då kunna hitta viktig information och göra rätt analys för att kunna agera snabbt och agilt i denna konkurrensutsatta värld?

TIBCO Spotfire Advanced Data Services är en lösning som ger dig möjligheten att “koppla ihop” data från olika datakällor och affärskristiska system. Advanced Data Services ger er direkt access till data som finns inom:

– Oracle E-Business Suite
– Salesforce.com
– SAP BW
– SAP ERP
– Siebel eBusiness Applications
– och många, många olika typer av filer, relations databaser och transaktionssystem som stöds av Spotfire plattformen.

advanced

Spotfire Advanced Data Services är en “on-demand” integrations plattform. Den ger en perfekt abstraktionsnivå  av de affärsobjekt som man har i sina affärssystem och ger i Spotfire en visualiseringsgrad  som möjliggör interaktiv  analys när man som bäst behöver den.

Spotfire’s Advanced Data Services har stöd för:

– Data Caching: Sparar frekvent använd data från dom olika applikationerna.
– Data Access: Tillgång till “Big Data” källor genom befintliga integrationer vilket innebär så kallad “in-database” analys över hela data-set utan att behöva ladda allt in i primärminnet.
– Data Modeling: Snabbar upp  data modellering genom att utnyttja  existerande datavyer för varje datakälla.
– Access Management: Komplett management för behörighet som inkluderar alla underliggande datakällor.
– Metadata Management: Transformerar metadata från  API-baserade applikationer och inkluderar detta in i  Spotfire’s globala  metadata lager för bästa möjliga “data mash-up”.