spotfire-analytics-overview-banner

Agile analys – ett måste i dagens konkurranssituation.

Om man skall lyckas i dagens konkurrensutsatta värld så krävs bra och väl definierade rutiner för analys om och för alla delar av verksamheten. Detta är naturligtvis stora steg för hela organisationen – Man måste ju förstå historiken dvs. det som hänt och den erfarenhet som detta resulterat i,  Man måste förstå och visa god insikt i pågående trender och vara väl informerad om vad framtidens marknad kräver och sist men inte minst måste man ha kunskapen att identifiera och analysera all tillgänglig information för att kunna bygga stabila strategier och bra planer för framtiden som tillsammans säkrar företagets alla olika mål samtidigt som man strävar efter att minimerar de risker som man identifierat. För att göra detta möjligt så måste man applicera ”Analytics” för varje användarfall över hela organisationen. Om man inte lyckas med detta så är risken stor att man misslyckas i sin affärsverksamhet.

Om du vet – så kan du agera snabbt och agilt för att stärka er konkurrenskraft.

Vill du veta mer – använd  TIBCO Spotfire Analytics.

Lite om vad du kan göra med Spotfire:

 • Visualisera och simulera/agera med all tillgänglig data.
 • I realtid hitta viktig information och agera utifrån detta.
 • Övervaka och kontrollera viktiga indikatorer
 • Data Mashup runt all Er data och använda detta i olika typ av simuleringar
 • Dela all denna information med team och organisation (om behörighet till detta finnes).
 • Förutse och simulera framtiden – risker och möjligheter.
 • Utvärdera historisk och realtidsdata vid samma tidpunkt
 • Använda avancerad analysteknik för att hitta oförutsättningsbara risker och möjligheter.
 • Förse hela organisationen med en plattform för aanalys och simulering.

Använd TIBCO Spotfire så får ni tillgång till information som ni normalt inte har tillgång till

Med Spotfire så får du tillgång till en komplett plattform för företagets alla olika analysbehov. Detta installerad som central resurs inom er egen IT-infrastruktur eller som en molnbaserad tjänst som ni som kund administrerar eller som ni låter TIBCO sköta åt er.

Platform65

 

Tillgång till bra information gör era beslut enklare

Knowing the status of your business at all times is important. But discovering the whys behind that performance is even more important. You need to quickly take action on opportunities and risks.

Spotfire gives you the ease and flexibility to slice, dice, drag and drop to drill-down into the details so you can find the information you need to take effective action now.

Not only does Spotfire help you to quickly find those actionable details, it also helps you to immediately share and discuss with peers, advisers & customers.

Get the agility and power to make more informed, transparent decisions at a more rapid rate.

“Gör Det själv” är grundtanken med Spotfire

You don’t have time to wait for the next report to be run. Take matters into your own hands and take the pressure off of IT.

Spotfire lets you answer your most pressing questions anytime, anywhere, on any device. As soon as the question comes into your head, Spotfire will help you to answer it, with a broad variety of interactive visualizations and analytics.

Enjoy the freedom to explore your data at will, and make agile decisions whenever you need.

Fungerar för alla – överallt!

Your whole team needs analytics. Spotfire is for everyone, helping users with a variety of skill levels to visualize, explore and share information:

 • At-a-glance business facts for managers.
 • Dashboards for front-line decision-makers.
 • Visual discovery for business users.
 • Deep data exploration for analysts.
 • Advanced predictive analytics for statisticians.
 • And beautiful visualizations to empress your executives.

Empower anyone, anywhere, to make fast, insightful decisions. Meet the Spotfire Analytics Family

Det finns lösningar för alla:

 • Spotfire Mobile Metrics – Your KPIs in a Mobile App
 • Spotfire Cloud – Analytics in the Cloud for Individuals, Teams and Enterprises
 • Spotfire Platform – Fast Analytics & Data Discovery for Everyone

Spotfire Produkter:

 • TIBCO Spotfire® Advanced Data Services
 • Statistical Services & TIBCO Enterprise Runtime for R – Predictive Analytics and Statistical Modeling
 • TIBCO Spotfire® Event Analytics – Automated Real-Time Data Mash-Up with Historical Context
 • TIBCO GeoAnalytics – Location Analytics in the Cloud for Custom Private and Public Mapping
 • TIBCO Spotfire® Automation Services – Automate the Delivery of Your Analytics